Flottsbro

Natur, Kultur & Vandring

Vandringsleder - karta (pdf)

Vandringsleder

För att ledsaga er förbi dessa platser och andra intressanta områden runt Flottsbro har vi skapat fyra vandringsleder. Lederna är uppmärkta och startar i backen mellan campingen och Flottsbrogården. Vid startplatsen finns kartor att låna. Vill du ha din egen går det bra att ladda ned den nedan


Fina campingstugor, sportaktiviteter och friluftsbad är några av de saker som lockar till Flottsbro. Men här finns även andra intressanta saker. Natursköna Flottsbro ligger i ett historiskt intressant område. 


Skansberget

På Skansberget, strax väster om Flottsbro gården, finns resterna av en fornborg. Hällristningar Utmed cykelvägen genom Glömstadalen, mellan Flemingsberg och Flottsbro, kan man beskåda den enda helt bevarade hällristningen i Huddinge. Ta av mot Flottsbro vid Lovisebergsvägen så finns hällristningen på vänster sida. Hällristningen beräknas vara från 1000-talet e.Kr.

Naturreservat

Gömt mellan vattnet och branta klippor vid Häggstaberget ligger Gömsta ängs naturreservat. Naturreservatat, som är ett litet område på endast 6 hektar inrättades 1966. Reservatet omfattar Gömsta äng och några bergspartier och består av öppen ängsmark, ett alkärr och en lund med rik flora. I reservatet kan man hitta växter såsom trollduva, murgröna, ormbär m m. Även flera sällsynta vedsvampar har hittats, däribland svartöra, laxticka, blekticka.

Göta landsväg

Göta Landsväg eller "Gambla Lands Wägen" tros vara den äldsta kända huvudvägen från Stockholm mot södra Sverige. Vägen går över Åsön(Södermalm) och fortsätter mot Huddinge via Skanstull, Hammarbysjön och Årstaviken. En yngre sträckning går jämte Gamla Stockholmsvägen mot Vårby sedan runt Flottsbro. Den gamla riksvägen finns fortfarande till stora delar bevarad som delar i det nutida lokala vägsystemet. Vid Flottsbro kan man följa den gamla vägen förbi torpet Rönneboda ner till kanalbron.

Flottsbroravinen

Den obetydliga bäcken i ravinens botten har under tusen år bildat Flottsbroravinen genom erosion i den omgivande mäktiga strandterrassen. Flottsbroravinen har en egen växtmiljö. Den är kantad av klibbal, sälg, hägg, björk, asp och granar. Men det är bottenskiktet som är mest intressant. Det innehåller mängder av örter och mossor som trivs i sådan fuktig mark. Bland dessa märks fräken, ormbunkar, skogssallat, humleblomster mm. Ett 90-tal fågelarter häckar i Flottsbroområdet och av dessa häckar många just i ravinen. Ravinen kan se ovårdad och stökig ut med alla gamla fallna träd. Det är dock i sin ordning då ravinen är fridlyst för sin unika miljö. Visa därför hänsyn och skräpa inte ned i området.
Facebook Twitter Youtube Google+ Instagram

Din kundvagn

Kundvagnen är tom
0 artiklar 0 kr
Slutför bokning